Geodetická kancelária            

 

Sekerka Robert
Molnárová Roberta Ing.

O Nás

Vítame Vás na našej internetovej stránke.

Sme geodetická kancelária, ktorá vznikla v roku 1990 a bola založená Róbertom Sekerkom v Lučenci.  

Zoberáme sa rôznymi geodetickými činnosťami, hlavne vyhotovovaním geometrických plánov  pre účely vkladu, zápisu, alebo zmeny vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností.

Ďalej medzi hlavné činnosti patrí vytyčovanie hraníc pozemkov, vyhotovovanie polohopisných a výškopisných plánov atď...